Energisti, Energia Asiantuntija

Energiatodistus 2018
Todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. Lisäksi energiatodistus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta. Enegiatodistuksen laatii lakiin kirjatun ohjeistuksen mukaan auktorisoitu ammattilainen (insinööri) virkavastuulla.

Energiatodistuksen laadinta
Asiantuntija tulee kohteeseen varmentamaan laskennassa tarvittavat tiedot. Asiantuntijan työmäärä ja hinta vähintäänkin puolittuu kun kiinteistön omistaja toimittaa kiinteistön rakennuspiirustukset ja mahdollisesti muun rakennuksen ominaisuuksia kuvaavan materiaalin. Valokuvaan piirustuksen katselmuksen yhteydessä sillä olen velvoitettu säilyttämään dokumentit 12 vuodeksi.
Laskennan yhteydessä usein joudutaan tekemään tarkennuksia rakennusosien tietojen keräämiseksi ja varmentamiseksi. Energiatodistukseen voidaan liittää toteutunut energiankulutus. Kohdealueemme energiapalveluissa ovat Riihimäki ja lähiympäristö.

Energiatodistuksen normihinta uudelle talolle on 310€ + ALV
Hinta riippuu työn määrästä. Jos kyseessä on uusi omakotitalo ja kaikki tarvittavat asiakirjat löytyvät pdf tiedostoina, niin hinta on pienemmästä työmäärästä johtuen edullisempi. Toisinpäin, jos asiantuntija joutuu käyttämään tunteja mittaamiseen ja kohteessa konttaamiseen, niin lienee ymmärrettävää, että tästäkin työstä laskutamme.
Työn lopputuloksena asiakas saa ARA:n tietokantaan rekisteröidyn virallisen energiatodistuksen kymmeneksi vuodeksi ja asiantuntijan laatimat toimenpide ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi.

Lähtötietoina tarvitaan:
Kohteen osoitetiedot, valmistumisvuosi ja rakennustunnus. Kohteen rakennuslupakuvat .pdf-formaatissa tai paperikopiona tms. asiakirjat, joista selviää rakennuksen bruttoala, rakennuksen kokonaissisämittojen mukaan laskettu pinta-ala, huoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala, sekä huoneistojen ilmatilavuus. Ikkunoiden ja ulko-ovien lukumäärä, pinta-alat ja valmistajat.

Varmennetut lämmitys- ja jäähdytysenergian sekä vedenkulutuksen ja kiinteistösähkön kulutustiedot vähintään yhden kalenterivuoden ajalta.